Kjøpt bolig

Har du kjøpt deg bolig de siste 5 årene?

Ønsker du en gjennomgang av boligen for å kvalitetssikre om du faktisk har fått det du har betalt for? Det kan være antall kvadratmeter, det kan være våtrom, tak, vinduer eller annet.

Med BMTFs CLAIM rapport kan Takstmann Woxholt avdekke feil og mangler ved boligen som kan i bli et kostbart problem i fremtiden. Det er ikke slik i dag at du bare “må leve med” skjulte feil og mangler, Loven er ganske tydelig på at du som kjøper IKKE må leve med skjulte feil og mangler som selger, megler eller selgers takstmann ikke har opplyst om.

Ring meg, så kan jeg vurdere boligen din.