Vanlige spørsmål

Hvor mye koster det å ha en takstmann?

Svaret på dette er veldig vanskelig å gi eksakt. En skadetakst handler ofte om medgått tid. En reklamasjonstakst er ogå ofte medgått tid. Begge disse kan man få en forhåndsvudering på hva det vil koste.

En verditakst koster ofte fra 5-6 000 til ca. 10-12 000.- Dette handler om hvor stor boligen er. En liten leilighet ligger da i det lavere sjiktet, mens en større enebolig ligger i det øverste sjiktet.

En teknsik tilstandsanalyse for salg av bolig vil ligge på mellom 8-9 000.- for en leilighet og som regel mer enn 12 000.- for en enebolig.

Hva sjekker takstmannen ved en teknisk tilstandsanalyse?

Takstmannen måler boligens areal og vurdere tilstanden til det man kaller for risikokonstruksjoner. Da snakker man i utgangspunktet om våtrom, kjøkken og rom under terreng. Videre sjekker takstmannen tak, vegger og vinduer. Dersom det er krypkjeller så sjekkes denne for fukt. Takstmannen gjør også en vurdering av alder på drenering og om det er tegn til vanninnsig.

Kan man velge takstmann selv?

Ja, alltid. På samme måte som man velger håndverkere, så bestemmer boligeier hvem de ønsker inn i boligen sin.